Webinar: FERMA, Cyber Risk Masterclass – 17 november

25.11.2021 oppdatering: Her følger lenken til de av medlemmene som ikke fikk deltatt eller har lyst til å se på webinaret: https://www.ferma.eu/cyber-risk-masterclass-replay-big-obvious-and-coming-straight-at-you/ På vegne av NORIMA ønsker vi å minne om FERMAs Cyber Risk Master Class 17 november fra 13.00-14.30, hvor blant annet DnB vil være representert for å snakke om viktigheten av beredskapsplaner og…

Les mer

FERMA aktiviteter

Som dere trolig kjenner til så er NORIMA medlem av FERMA (Federation of European Risk Management Association). Her finner dere to dokumenter som oppsummerer FERMA aktiviteter: FERMA achievements 2019 – June 2020. FERMA activities after June 2020.

Les mer

Nytt styre i NORIMA fra 2020

På generalforsamlingen den 25.03.2020 ble Sigbjørn Larsen fra BaneNor valgt inn som nytt styremedlem og Geir Solbakken fra Jotun valgt inn som varamedlem i NORIMA. Sigbjørn og Geir erstatter Erik Hilde fra Nortura og Inger-Johanne Bergstøl fra Umoe som trer ut av styret. Anita Moe fra Veidekke fortsetter som styreleder, mens Randi Birkeland fra Industriforsikring,…

Les mer

Generalforsamling avholdt 25.mars 2020 – medlemsmøte ble avlyst

Onsdag 25.03.2020 ble det avholdt Generalforsamling for NORIMA. På grunn av Corona-pandemien besluttet styret at Generalforsamlingen skulle avholdes elektronisk. Samtlige medlemmer ble gitt anledning til å delta ved fullmakt. 39 medlemmer stemte ved Generalforsamlingen. Saksdokumenter ble sendt samtlige medlemmer 11.02.2020. Agenda for generalforsamlingen:   1.     Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen…

Les mer

Generalforsamling og medlemsmøte 15.april, 2021

NORIMA arrangerer Generalforsamling og medlemsmøte på teams 15.april, 2021, kl. 1300 – 1530. AGENDA: 13:00 – 13:30   Generalforsamling 13:30 – 15:30 – Medlemsmøte 13:30 – 14:30 – «Skadeforebyggende fokus» Lars Bak – leder av risk engineering avdelingen i Hydro Insurance Department presenterer Hydros skadeforebyggende program 14:30 – 15:30 – «Erfaringer etter fornyelser i dagens marked»…

Les mer