Velkommen til Norwegian Risk Management Association!

NORIMAs formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter, med særskilt fokus på fagområdet forsikring og risikoavlastning. Medlemmene vil få mulighet til å delta på foreningens møter med foredrag og erfaringsutveksling, delta i erfaringsgrupper og mulighet til å utvikle et nettverk blant foreningens medlemmer, få informasjon om aktuell faglitteratur, kurs, m.v..

Norwegian Risk Management Association

Medlemskap i NORIMA kan etableres som bedriftsmedlemsskap eller som personlig medlemsskap.

Bedriftsmedlemskap gjelder selskap etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og/eller forsikringsavdeling eller ansatte i slike funksjoner.

Personlig medlemskap er for de som ivaretar delfunksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge, så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen.

Representanter fra forsikringsselskaper og forsikringsmeglere kan ikke være medlemmer av foreningen.

NORIMA består av omlag 60 medlemmer og har 4-5 medlemsmøter årlig. Medlemsmøtene avholdes som regel hos de enkelte medlemsbedriftene og har både interne og eksterne foredragsholdere.

Møtene har faglig innhold blant annet innenfor områdene ting-, ansvar- og personforsikring i tillegg til risikostyring.

Ønsker du å komme i kontakt med NORIMA?

Fyll ut skjema så vil du bli kontaktet av riktig person som vil hjelpe deg med din forespørsel.

Invalid Email
Invalid Number