Velkommen til Norwegian Risk Management Association!

NORIMAs formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter, med særskilt fokus på fagområdet forsikring og risikoavlastning. Medlemmene vil få mulighet til å delta på foreningens møter med foredrag og erfaringsutveksling, delta i erfaringsgrupper og mulighet til å utvikle et nettverk blant foreningens medlemmer, få informasjon om aktuell faglitteratur, kurs, m.v..

Norwegian Risk Management Association

Medlemskap i NORIMA kan etableres som bedriftsmedlemsskap eller som personlig medlemsskap.

Bedriftsmedlemskap gjelder selskap etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og/eller forsikringsavdeling eller ansatte i slike funksjoner.

Personlig medlemskap er for de som ivaretar delfunksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge, så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen.

Representanter fra forsikringsselskaper og forsikringsmeglere kan ikke være medlemmer av foreningen.

NORIMA består av omlag 75 medlemmer og har 4-5 medlemsmøter årlig. Medlemsmøtene avholdes som regel hos de enkelte medlemsbedriftene og har både interne og eksterne foredragsholdere.

Møtene har faglig innhold blant annet innenfor områdene ting-, ansvar- og personforsikring i tillegg til risikostyring.

Ønsker du å komme i kontakt med NORIMA?

Fyll ut skjema så vil du bli kontaktet av riktig person som vil hjelpe deg med din forespørsel.

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.