logo

Personværnerklæring NORIMA

Denne personværnerklæringen gjør rede for NORIMAs håndtering av personopplysninger som samles inn for å ivareta foreningens formål overfor medlemmene.

Behandlingsansvarlig i foreningen er styrets leder om ikke oppgaven er delegert.
Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til styrets leder.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, firma, tittel, faktura adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere antall medlemmer for riktig innmelding og kontingent til NORIMA og FERMA.

I tillegg trenger vi kontaktinformasjon for medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Når man melder seg inn i foreningen samtykker man til at NORIMA kan bruke disse kontaktopplysningene til nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm.
Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Andre organisasjoner og/eller bedrifter som  henvender seg til NORIMA med spørsmål om å få tilsendt personopplysninger vil få avslag på dette.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold pr. e-post.

Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.